Foto's Volksmuziekmiddag. 15 septemer 2019 bij Cafe/Zalencentrum             "De Vereeniging in De Lutte.

Foto's gemaakt door Martin Leemreize.