Foto's Volksmuziekmiddag. 21 opktober 2018 bij Cafe/Zalencentrum                 "De Vereeniging in De Lutte.

Foto's gemaakt door Martin Leemreize.